รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ด้วยโปรแกรม ZOOM หาก ผู้ปกครองท่านใด สนใจ ต้องการปรับพื้นฐานบุตรหลานและเพิ่มเติมความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมซูมค่ะ (สอนออนไลน์)

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์200 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรชั้นปีที่เรียนและเสริมเพิ่มเติมแบบทดสอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดผลการศึกษา

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว