สวัสดีค่ะ ตอนนี้ผู้สอนกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่รับสอน แบ่งเป็น 2 วิชา
1. ภาษาอังกฤษ จะสอนตามความต้องการของผู้เรียน
2. Gat พาร์ทเชื่อมโยง หรือแกทภาษาไทย
ผู้สอนมีความตั้งใจและทุ่มเทในการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง
ทั้งนี้ สถานที่เรียนขึ้นอยู่กับผู้เรียนและผู้สอนสะดวก

นครปฐม นนทบุรี บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

กุ้ง · 23 ส.ค. 2022