รับสอนพิเศษโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษกว่า 12 ปี สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง

ผู้สอนสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.23

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.93

วิชาที่รับสอน มีดังนี้

1.ระดับอนุบาล
ปูพื้นฐาน พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.ระดับประถมศึกษา
ป.1-6 : วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยสอนการบ้าน และติวเสริมเพิ่มเกรด
ป.6 : คอร์ส O-NET ภาษาไทย และคอร์สติวเข้มเพื่อเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

2.ระดับ ม.ต้น
- วิชาภาษาไทย : ปูพื้นฐานภาษาไทยทั้งหลักภาษาและวรรณคดีไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ : เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ระดับ ม.3 - คอร์สภาษาไทยเพื่อเข้าเตรียมอุดมฯ และสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง : สรุปเนื้อหา เทคนิคการจดจำ และเจาะลึกการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อพิชิตเตรียมอุดม

3.ระดับ ม.ปลาย
- วิชาภาษาไทย ม.ปลาย : สรุปเนื้อหาทั้งหลักภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อพิชิตข้อสอบของโรงเรียน
ระดับ ม.6
- Admission ภาษาไทย, ภาษาไทยสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- IGCSE ภาษาไทย : สำหรับนักเรียนนานาชาติ มุ่งฝึกฝนการอ่านและการเขียนอย่างมีเทคนิค

4. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
- หลักสูตรสนทนาเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ผลงาน
1.สอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ ม.3 และ ม.4
2.สอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับ ม.2
3.สอนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับอนุบาล1 และ ป.4
4.สอนนักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ระดับ ป.2 และ ป.4
5.สอนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับ ป.3
6.สอนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ ระดับ ป.5
7.สอนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ระดับ G.3
8.สอนนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ระดับ ม.1
9.สอนนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระดับ ม.1
10.สอนนักเรียนโรงเรียนเซนต์กาเบรียล ระดับ ม.3
11.สอนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระดับ ม.1 และ ม.6
12.สอนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ระดับ ม.5 และ ม.6
13.สอนภาษาไทยให้กับครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนานาชาติ

พื้นที่ที่สามารถสอนได้ :
- จตุจักร พญาไท สยาม สามย่าน สีลม สาทรสะพานควาย ลาดพร้าว สุทธิสาร รัชดาภิเษก ประชานิเวศน์ ประชาชื่น งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ แคราย สนามบินน้ำ ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ม.เกษตร ดอนเมือง เมืองเอก ม.กรุงเทพฯ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต คลองหลวง ธัญบุรี มศว องครักษ์

สอนออนไลน์ คลองหลวง ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว