จบตรี คณิตศาสตร์ จุฬา
จบโท สถิติ นิด้า
สอนคณิตศาสตร์มัธยมและมหาวิทยาลัยได้หมด
สอนคณิตศาสตร์สำหรับ English program ได้
สอน SAT pre-calculus stat calculus economatrix QA สำหรับมหาวิทยาลัย

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

มีวิธีการสอนที่เน้นโจทย์ ไม่เน้นวิธีการคุมองกับจินตคณิต และศึกษาพูดคุยอุปนิสัยกับผู้เรียน

คุณครูสอนดีมากคะ มีประสบการณ์การสอนดีมากค่า

มีความรู้ทางคณิตศาตร์ที่ดีเยี่ยม ประหนึ่งหนังสือเดินได้มีทักษะในการอธิบายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ตีโจทย์แตก จากข้อที่ไม่เคยทำได้เลย เป็นทำได้อย่างสบายใจ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster