ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ป.โท ภาษาและการสื่อสาร(English), บัตร guide ภาษาอังกฤษ, คะแนนสอบ TOEIC: 785
ประสบการณ์การสอน English ในมหาวิทยาลัย 11 ปี

- สนใจสอนติวคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 - ม.3
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน-ปานกลาง แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น
สไตล์การสอน: สอนจนนักเรียนเข้าใจ ใจเย็น ถ้านักเรียนไม่เข้าใจยินดีคืนเงินค่าสอนครับ
- สนใจสอนติว English ทุกระดับชั้น, ติวสอบ TOEIC
ค่าสอน: ชั่วโมงละ 300.- บาท โดยชำระเงินเป็นครั้งๆไป ก่อนเรียนในแต่ละครั้งเท่านั้น

สอนออนไลน์ ดอนตูม นครชัยศรี นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว