จบรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬา เกียรตินิยม อันดับ 2 และโท ด้านบริหาร จากอเมริกา เคยสอบได้เทียบเท่า 97 iBTก่อนไปศึกษาต่อที่อเมริกา เป็นการสอบครั้งแรกและครั้งเดียวโดยไม่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน เคยสอบ IELTS ได้ 7 ล่าสุดสอบ TOEIC ได้ 960

มีประสบการ๋ณสอน IELTS, grammar, TOEIC เทคนิคการสอนสอนแบบเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจโดยวิเคราะห์จากพื้นฐานของตัวผู้เรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว