รับสอนพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์
- พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การดูแลรักษา ลงโปรแกรม ลงวินโดว์
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม และการใช้งงาน Microsoft office
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม ดีไซน์ เช่น โปรแกรม Photoshop,AI
- เนื้อหาเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจ

ประวัติการศึกษา
-จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คบ.5 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู

ราคาเป็นกันเอง สามารถตกลงกันได้ค่ะ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สอนผ่อนคลายไม่เครียด
—————-

รับสอนระดับ อนุบาล-ป6 (จัดรูปแบบการสอนและเนื้อหาตามเด็กนักเรียนแต่ละช่วงชั้น)

————————-
เวลาสอน
จ-ส : 18.00-20.00 น.
อ : 10.00- 15.00 น.

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว