ชื่อ น.ส.ภัทร์พิชชา ธีระวัฒนสิงห์
อายุ 30 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
-ประกาศนียบัตรวิชากฎหมาย อนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
สภาทนายความ
(คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย O-NET 83 คะแนน)

กิจกรรมระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬา
-อาสาสมัครที่สหประชาชาติ ประชุมสมัชชาสุขภาพ

ประสบการณ์ทำงาน
-นิติกรด้านกฎหมายคนเข้าเมือง
บริษัทเอกชน (2557-2559)
-ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว ขนมโฮมเมด

จตุจักร ดอนเมือง บางเขน รังสิต ลำลูกกา สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว