พี่จั่นเจา การศึกษาจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความสนใจและความชำนาญในการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้เปิดสอน ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมปลายมาตลอด ตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งปัจจุบัน มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนชื่อดังทั่วทั้งภาคเหนือ 18 ปี
ประสบความสำเร็จทางด้านการสอน และมีนักเรียนมาแล้วกว่า 1 หมื่นคน

สอนออนไลน์ ดุสิต ปทุมวัน พระนคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว