ครูดรีม รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับตั้งแต่ประถมจนถึงวัยทำงาน เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน สนทนา พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ติวสอบเฉพาะทาง สอนการบ้าน สอนตามหลักสูตรโรงเรียน สอนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

การศึกษา:
* มัธยมปลาย สายศิลป์ภาษาอังกฤษ - เยอรมัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.95
* ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ย 3.59 (เกียรตินิยมอันดับสอง)
* ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.96

ความถนัด:
* Grammar หรือ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทุกระดับ
* การออกเสียงตามหลัก Phonics และการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนด้วยตนเองผ่านสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ หรือ Phonetic Symbols
* การพูดและนำเสนอในที่สาธารณะ หรือ Public Speaking และ Oral Presentation
* กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
* Error Recognition หรือการหาข้อผิดในประโยคภาษาอังกฤษ
* ข้อสอบเฉพาะทาง เช่น CU-TEP, TOEIC

ประสบการณ์:
* Educational Consultant ที่ CETA Worldwide Education
* TOEIC Instructor ที่สถาบัน Interact Education
* Personal Tutor Team Leader ที่ Wall Street English
* Teaching and Curriculum Manager ที่สถาบัน Warwick Institute
* Guest Lecturer จัด Pronunciation Workshop ที่มหาวิทยาลัยมหิดล, Wall Street English Mega Bangna, สถาบันสอนภาษา English by P'M และ พระนครติวเตอร์, กองบินที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช และอื่นๆ

รูปแบบการสอน:
* เน้นความเป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนเปิดใจกับภาษาอังกฤษให้มากที่สุด
* มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้งานจริง
* เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากกว่าแค่เป็นผู้นั่งฟังและจดตาม
* เน้นเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

สอนออนไลน์ คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

จากการที่ได้ไปเรียนกับครูดรีมมา ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะ เรียนกับครูดรีมไม่ซีเรียสค่ะ สนุกมากเป็นกันเองมากค่ะ💕

เม็ดทราย · 23 ส.ค. 2022