สวัสดีค่ะ จบปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมต้นมาแล้ว 1 ปี ในรูปแบบ online สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการช่วยสอนได้ หรือจะเป็นรูปแบบการสอนตัวต่อตัว, รายกลุ่ม แบบ onsite ก็สามารถสอนได้

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ออนไลน์)100 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา

วิชาระดับอนุบาล - ป.1-3 (ออนไลน์)100 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาที่ผู้เรียนต้องการเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฯ เป็นต้น เพื่อปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด ตะลุยโจทย์ เรียนล่วงหน้า เพิ่มความเข้าใจ ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา

คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น (ออนไลน์)120 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เริ่มต้น 120 บาท/คน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (On-site)120 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เริ่มต้น 120 บาท/คน

คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย (ออนไลน์)150 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เริ่มต้น 150 บาท/คน

คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น (On-site)150 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เริ่มต้น 150 บาท/คน

คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย (On-site)170 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเพิ่มเติม ในแต่ละสายชั้นที่นักเรียนจะต้องเรียน เพื่อเรียนล่วงหน้า, เพิ่มความเข้าใจ, ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เริ่มต้น 170 บาท/คน

สอนออนไลน์ คลองด่าน บางบ่อ บางปลา บางพลี บางพลีน้อย บางเพรียง บางเสาธง บางแสน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว