ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ เกียรตินิยมอันดับ 2 กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.1-3100 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4-6150 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เตรียมสอบ O-NET ป.6 และสอบเข้าชั้น ม.1200 บาท ต่อชั่วโมง

ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโดยเฉพาะ

Phonics ขั้นต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

สอนออนไลน์ นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว