จากประสบการณ์ค้านการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับชาวอเมริกันถึงเกือบ 4 ปี ทำให้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสอบ การเรียน สิ่งที่สำคัญคือสังเกตุเห็นจุดอ่อน ของการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งด้าน Grammar Structure Vocabulary และ Reading Comprehension และ speaking สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการแก้ไข และพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในการนำไปใช้ และการเรียน การสอบ การเตรียมสอบ Entrance รวมถึงรับสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วย จะสอนในระดับพื้นฐาน. ระดับประถม มัธยม จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย.
สะดวกที่จะสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์. บ่ายโมงครึ่ง ถึง. บ่ายสี่โมงครึ่ง
สอนที่บ้านผู้สอน ถนนรามอินทรา.ซอย 35.
ยกเว้นแต่จะจ้างเฉพาะ ให้ไปสอนที่บ้านผู้เรียน
สอนหลายคนพร้อมกัน แต่ไม่เกิน. 10 คน. มีการให้แบบฝึกหัดไปทำ.และตรวจ เพิ่อสังเกตุความรู้. ความเข้าใจ. ความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องให้ความร่วมมือ ทัังนี้เพื่อความก้าวหน้าของผู้เรียนเอง จะมีการระบุให้ไปซื้อหนังสือที่เหมาะสมจากร้านขายหนังสือ
ผูัสอนจะสอน ในด้าน ไวยากรณ์ การอ่าน พูด ฟัง
คำศัพท์ หรือตามที่ผู้เรียนสนใจ จะสอนจากที่ยากๆ
ให้เข้าใจง่าย

คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางกะปิ บางเขน ปากเกร็ด มีนบุรี ลาดพร้าว วังทองหลาง สะพานสูง สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว