ผมจบการศึกษา 8 ปริญญา คือ ปริญญาตรี 1.รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2. โบราณคดี เอกภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 3. มนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง 4. ศึกษาศาสตร์ มสธ. ปริญญาโท 5. นิเทศศาสตร์ จุฬา 6. ศิลปศาสตร์ การแปลภาษาอังกฤษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7. การจัดการ นิด้า ปริญญาเอก 8. กำลังศึกษา ครุศาสตร์ จุฬา

อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS (Full Program) ณ เมือง Phoenix มลรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบภาษาอังกฤษ O-NET ได้ 95 คะแนน (ที่หนึ่งของประเทศ) TU-GET ได้ 910 คะแนน TOEFL ได้ 604 คะแนน

อดีตอาจารย์พิเศษและวิทยากร ร.ร.ราชินี ราชินีบน เทพศิรินทร์ ทวีธาภิเศก วัดสุทธิวราราม วัดนวลนรดิศ สายปัญญาฯ อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญคอนแวนต์ เซนต์จอห์น เซนต์ดอมินิก แม่พระฟาติมา โยธินบูรณะ ซางตาครู้สคอนแวนท์ ทิวไผ่งาม สตรีวัดระฆัง สตรีนนทบุรีและสตรีศรีสุริโยทัย ฯลฯ

อดีตวิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ นนทบุรี และนครลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง

ปัจจุบันเป็นพนักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ผมประสงค์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย O-NET GAT 9วิชาสามัญ รับตรง CU-TEP TU-GET MU-TEST TOEIC TOEFL IELTS ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สอนการบ้าน EP (English Program)

ผมสอนภาษาด้วยความสนุก น่าเพลิดเพลิน ผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม ประสบการณ์สอน 15 ปี

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา นครชัยศรี บางกรวย บางบัวทอง บางแค บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา สามพราน หนองแขม ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ใบเฟิร์น · 5 พ.ย. 2017
เเยม · 19 มี.ค. 2017
น้องมายด์ · 11 ก.พ. 2017

เป็นครูที่น่ารัก เป็นกันเอง

นิต · 3 ธ.ค. 2016
อิ๊งค์ · 28 พ.ย. 2016