ลองปรึกษาพูดคุยก่อนได้นะครับ
ผมเป็นคนใจเย็นรับฟัง สังเกตุและทำความเข้าใจผู้เรียนครับ ^____^

วิชาที่รับสอน
- คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ
(เน้นสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง สามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองใน อนาคต พร้อมทั้งสร้างแรงจูงและทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์)
- ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ3 เคยอาศัยอยู่ญี่ปุ่น 3ปี คุ้นเคยกับคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
- ภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่น

ประวัติการศึกษา
- ผมจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา คณิตตศาสตร์
- ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอก ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
- Japan Advanvanced Institute of Science and Technology สาขา Knowledge Science ประเทศญี่ปุ่น
- ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเอง

ประวัติการทำงาน
- ผมทำงานติวเตอร์ตั้งแต่เรียนปริญญาตรี
- เคยเป็นอาจารย์พาร์ทไทม์ วิชาคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (หลักสูตร English program)
- ผ่านงานเป็นนักวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมครู ที่ สสวท.

หวังว่าประสบการณ์ที่ผมมีจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนครับ

สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาไทย สอนคณิตศาสตร์ สอนแคลคูลัส สอนวิชาการแนะแนว
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

ทมะ ดวงนามล

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru