ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

Hello, nice to meet you. I am tutor Kae. สวัสดีค่ะ รับสอนภาษาอังกฤษทั้งตัวต่อตัว และเป็นกลุ่ม ทั้งการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน conversation TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL และรับสอนภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์ สอนเข้าใจง่าย สอนสนุก และเป็นกันเอง
นักเรียนทุกคนที่เรียนจบไปมีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงป.เอก และคนวัยทำงาน ทุกคนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพูด และการฟัง กล้าพูด กล้าแสดงออก และชอบเรียนอังกฤษมากกว่าแต่ก่อน และติวเตอร์มีลูกศิษย์หลายคนที่สามารถสอบ TOEIC ได้คะแนนมากกว่า 600 คะแนนขึ้นไป เพื่อสมัครงานกับสายการบิน และกับทางบริษัทต่างๆ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้สอนมีกำลังใจในการสอนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากพูดได้ ก็มาเรียนกับติวเตอร์ และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ติวเตอร์มีนักเรียนที่มาจาก bestkru หลายคนด้วยกัน และนักเรียนแต่ละคนมีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณที่ไว้ใจในการสอนของติวเตอร์ค่ะ
ติวเตอร์จบป.โท ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 18 ปี และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดา ปัจจุบันนอกจากสอนแล้ว ติวเตอร์ทำงานเป็นนักแปล ล่ามและมัคคุเทศก์ค่ะ

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster