Hello! I'm Yada. Nice to meet you😊 อยากให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ บางทีการเรียนตามหนังสือมากเกินไปก็อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ เลยอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆสามปีที่ออสเตรเลีย สิ่งที่ต้องใช้จริงๆในการสนทนาภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ตำราหนาเตอะ 😃

บางบัวทอง บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว