เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทั้งการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน การสร้าง Mind Map การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ การสนทนาเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพิ่มเติม เช่น เกมส์ วิดีโอ หรือเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น

เอ ยู เอ เน้นความเป็นกันเองในการสนทนา เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างนักเรียนและอาจารย์

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่อไปได้ โดยการเรียน Special Course และ Academic English Program เพิ่มเติมได้

คลองสาน คลองเตย ดินแดง ดุสิต ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา สัมพันธวงศ์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว