รับสอน grammar ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสอนทั้งระดับชั้น ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย
รับติวสอบภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มหิดล ระดับปริญญาโท
(คะแนน mu test 84/100 เกณฑ์คะแนนผ่านที่ 45 คะแนน)
รับสอนทั้งแบบเดี่ยว หรือ กลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 3 คน) เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
รับสอนทั้งนอกสถานที่ และ ผ่านโปรแกรม สไกป์ (Skype)
นอกจากนี้ยังรับสอน ความรู้ทั่วไปทางจิตวิทยา และรับติวสอบความถนัดทั่วไป ทั้งความถนัดทางคณิตศาสตร์ เลขอนุกรม ความสามารถด้านเหตุผล ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา เพื่อใช้ในการสอบ กพ หรือสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา
สอนการบ้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และปีที่สี่

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว