น้องๆ ที่มีปัญหาภาษาอังกฤษ เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ติดต่อมาหาครูนะคะ เรามาช่วยกัน
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ สวนพลู
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมภาษาอังกฤษได้จดทะเบียนเป็น “โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ”
ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2536 และดำเนินการสอนจนถึงปัจจุบัน
ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
จนถึงวันนี้เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737