ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ

ชื่อ โม ค่ะ
ประวัติชีวิตคร่าวๆ คือ ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา 7 ปี เรียนจบ ม.ปลาย และ ป.ตรี สาขา visual communication design เอก graphic design จากประเทศนิวซีแลนด์ สำเนียงภาษา (accent) ที่พูดคือ British/Kiwi English

การสอนของโมจะเป็นลักษณะของ Language Buddy ที่คล้ายเพื่อนสนทนาภาษาที่สามารถแนะนำ (guide) แก้ไข (correct) และอธิบาย (explain) มากกว่าการสอนแบบครูสอนนักเรียนในชั้นเรียน โดยจะปรับรูปแบบการสอนตามพื้นฐานของแต่ละคน ไม่มี course outline ตายตัวค่ะ

ท่านที่จะเหมาะกับการสอนของโม:
1) รู้คำศัพท์ทั่วไปและมีพื้นฐาน Grammar มาบ้างแล้ว แต่ต้องการฝึกใช้จริง
2) พูดได้บ้าง แต่ต้องการฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง
3) เด็กอายุ 6 ขวบที่กำลังฝึกอ่านคำด้วย phonics และเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

Skills ที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคให้ได้:
Speaking - conversational (พูดคุย) from basic to advance
Speaking - pronunciation (การออกเสียง)
Writing - academic (วิชาการ) อาทิ essay writing & commercial (การขาย)

การสอนเน้น 2 เรื่องหลักค่ะ
1. สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
2. เน้นการฝึกฝน โดยจะมี material/resources ให้เพิ่มเติมเพื่อนำไปฝึกฝนต่อหลังการเรียน

กลุ่มนักเรียนที่เคยสอน:
อายุ 6+ ปี
อายุ 19-25 ปี
อายุ 25-35 ปี

ก่อนจากขอฝากไว้: ถ้าอยากสื่อสารคล่องต้องฝึกฝนให้มาก ไม่มีคำว่าทางลัดสำหรับการเก่งภาษา สิ่งสำคัญคือการหาเวลาและความตั้งใจค่ะ

ขอบคุณสำหรับเวลาค่ะ
Thank you for your precious time :)

ประเวศ

มีนบุรี

สวนหลวง

สะพานสูง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster