ผมเบียร์ ครับ
สอนง่าย เทคนิคเยอะ
รับสอน คณิตศาสตร์ แคลคูลัส ทั้งระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย นะครับ

มีประสบการณ์สอนทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา

จบการศึกษาจาก สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สอนออนไลน์ นครสวรรค์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

วีณารัตน์ · 23 ส.ค. 2022