???? Teaching Thai for Non-Thai สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
???? Teaching Thai for Thai สอนภาษาไทยให้กับนักเรียนไทย แก้ปัญหา อ่านไม่คล่อง เขียนสะกดคำไม่ได้

???? รับสอนออนไลน์ ???? (สอนผ่าน Google Meet/microsoft team/zoom)

เพื่อแก้ปัญหา ????????การอ่านหนังสือไม่คล่อง ✏ เขียนสะกดคำไม่ค่อยถูก ไม่เข้าใจเรื่อง วรรณยุกต์ ในอักษรสามหมู่ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ไปต่อไม่ได้ และรู้สึกว่า “ภาษาไทย” เป็นเรื่องยากเกินไปที่จะเรียน เรียนเนื้อหาผ่านเกม เช่น Kahoot ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ และรู้สึกสนุกไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ????????????

ค่าสอน

แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน5000 บาท ต่อคอร์ส

( 1 คอร์ส เรียนได้ 1-2 คน) ปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมด ผ่านเกม เพื่อให้รู้แจ้งและรู้จริง 5000 บาท ต่อคอร์ส

สอนภาษาไทย
สอนออนไลน์

ยังไม่มีรีวิว

มิสนัน

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru