สอน "ภาษาอังกฤษ" ในรูปแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยในลักษณะของ "พี่ติวน้อง" ซึ่ง P'wee มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี โดยน้องๆจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับกาหา Tutor ผ่าน Internet อีกต่อไป
ทำไมต้องเรียน EAGLE EYE BY P'wee
- พี่วีมีประสบการณ์การสอนทั้งในสถาบัน และติวเตอร์ส่วนตัว อีกทั้ง พี่ไม่ใช่เด็ก " เทพ "อังกฤษตั้งแต่แรก พี่จึงเข้าใจในปัญหาของเด็กไทย กับ ภาษาอังกฤษ
- พี่วีจะพัฒนาจุดเด่นในทักษะต่างๆของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น และ แก้ไข พร้อมสร้านพื้นฐานในอีกด้านที่ผู้เรียนด้อย โดยรูปแบบเนื้อหา จะปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม และ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
- พี่วีมีเทคนิค และรูปแบบการจำคำศัพท์ต่างๆ รวมถึงแกรมม่าในแบบเฉพาะของ P'wee ซึ่งจะทำให้น้องๆ เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเกิดความเข้าใจในทุกๆ เรื่อง
** การสอนของพี่ ไม่ว่าจะระดับชั้นไหน เป้าหมายสูงสุด คือ พี่สามารถปูพื้นฐาน ดึงจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย แล้วน้องของพี่ สามารถนำมันไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างมั่นคง **
** หมายเหตุเพิ่มเติม P'wee รับสอนทั้งในส่วนของ ม.ต้น - ม.ปลาย, CU-TEP, TU-GET, O-NET (ENGLISH), GAT (ENGLISH) รวมถึงติวเข้าสอบตามโรงเรียนและมหาลัย
Facebook: http://www.facebook.com/weewii.wrk
Fanepage: http://www.facebook.com/EagleEye.by.Pwee
whatsapp: ตามเบอร์โทรศัพท์
ID: weewiiwrk
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
Eagle Eye by P'wee
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: 3

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว