ประสบการณ์สอน
Grade 2 Niva International School
Grade 4 Niva International School
ม. 3 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
ป.6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

เน้นฝึกทำแบบฝึกหัด และแนะแนวเกร็ดความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง

คลองเตย บางกะปิ บางนา ประเวศ พระโขนง วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว