ประวัติ
GAT: 275 คะแนน
O-NET: ภาษาไทย (75 คะแนน) สังคมศึกษา (70 คะแนน)
รับสอน
วิชา GAT: เชื่อมโยง และภาษาอังกฤษ
O-NET: ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ
สอนโดยให้น้องๆฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อสอบเป็น เน้นความเข้าใจเป็นหลัก มีเทคนิคพิเศษช่วยในการจำ
ระดับ ม.ปลาย:ภาษาไทย, สังคมศึกษา
เน้นความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย น้องๆสามารถนำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียนได้
โปรแกรมเขียนทางสถาปัตยกรรม:
AutoCAD: สอนเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง
3ds Max, Rhinoceros: สอนปั้นโมเดล 3D และสอนเรนเดอร์
Illustrator: สอนการออกแบบตั้งแต่กราฟิกตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
สามารถสอนตามบ้านได้, หากเรียนนอกสถานที่ผู้เรียนควรมีโน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเอง)
สามารถติวน้องๆที่ต้องการสอบเข้าเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะได้
เทคนิคการสอน
สอนเน้นความเข้าใจสามารถนำมาประยุกต์กับการทำโจทย์ได้ สอนสนุก ไม่เครียด การสอนปรับตามบุคลิกของเด็กค่ะ
ค่าใช้จ่าย
เรียนตัวต่อตัว 300 บาท / ชม.
เรียนเป็นกลุ่ม 2-4 คน 500 บาท / ชม. / กลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
LINE ID: trabdinsinfa_may
FACEBOOK: https://www.facebook.com/trabdinsinfa.may
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปีที่ 3

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว