ปัจจุบันพึ่งเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ1 รับปริญญาปี 2563 เคยผ่านการทำงานทางด้านการสอนที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เป็นระยะเวลา1 ปี
สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถสอนได้ทั้งวรรณคดี และหลักภาษา รวมไปถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
สามารถสอนเสริมทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน หรือการพูด

นครสวรรค์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว