เนื่องจากดิฉันมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนเป็นเวลา 8 ปี จบการศึกษาจากสาขาภาษาจีน ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์โดยตรง รวมทั้งเคยมีโอกาสไปศึกษาภาษาจีนที่มณฑลเทียนสิน เมืองจีน อีกทั้งกำลังศึกษาปริญญาโทในด้านการสอนชาวต่างชาติโดยตรง จากมหาวิทยาลัยที่จีน สิ่งเหล่านี้ทำให้ดิฉันซึมซับวิธีการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ได้นำประยุกต์ใช้ในการสอน และมีเทคนิคในการเรียนอย่างไรให้เข้าใจ เข้าถึง ภาษาตะวันออกของมหาอำนาจของโลกอย่าง "จีน"

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว