รับสอนพิเศษ อนุบาล-มัธยมปลาย ปิดเทอม : ที่ฟิวเจอร์ รึตามห้าง สถานที่ต่างๆในรังสิต เปิดเทอม: สอนผ่านทางสไกป์มีเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบให้ลองทำที่บ้าน
1 คน ชมละ 150 2-3คน ชมละ100 4คนขึ้นไปชมละ 80 #กำหนดว่าจะเรียนวันไหนบ้างที่วันกี่ชมต่อเดือน
รับย่อเนื้อหา เตรียมสอบ กลางภาค ปลายภาค เตรียมสอบเข้ามหาลัยที่อยากเข้า แนวข้อสอบ และคำศัพท์ต่างๆ
ประวัติ เคยสอบผ่าน afs exchange student ( นร แลกเปลี่ยน ) เลือกไปจีน กับ อเจนตินา (สอบตอนม.3) สอบผ่านโครงการ edudee โครงการแลกเปลี่ยนไป อเมริกา และ นิวซีแลนด์ (สอบตอนม.6)
ปัจจุบันศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ห้องโครงการพิเศษ ep (English Program)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737