Start. swimming เปิดรับสอนว่ายน้ำเด็ก และ เด็กพิเศษ ถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากว่ายน้ำเ็ป็น อายุ ตั้งแต่ 4 ปี-70 ปี และผู้

ต้องการสอบเข้า ข้าราชการ นายร้อยนายสิบ สจ๊วต สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับนักกีฬา อยากให้ลูก ว่ายน้ำเป็น เลิกกลัว น้ำ

ช่วยเหลือตัวเองได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง [เรียนว่ายน้ำกับเรา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ภายใน 2 เดือน เพื่อผลลัพธ์ที่ ชัดเจน] สอน

โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หลายท่านมีทั้งชายและหญิง สอนประจำอยู่ที่ สโมสรการเคหะไฟฟ้าธนบุรี พระราม2 ซอย 60 และรับ

สอนนอกสถานที่ สามารถเลือกวันและเวลาได้ มีทั้งคอร์สแบบเดี่ยว แบบคู่ แบบกลุ่ม ครูทุกท่านจบพละศึกษามาโดยตรง

สนใจติดต่อได้ที่ ครู ตะวัน]

''ด่วน'' มีคอร์สแบบกลุ่ม และ เดี่ยว ช่วงปิดเทอมนี้นะคับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737