มีประสบการณ์การสอนในรูปแบบติวเตอร์มานานกว่า25ปี เคยสอนทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ สามารถปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ สะดวกสอนทุกวันในช่วงเย็น วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งวัน สอนได้ทั้งระบบตัวเต็มและตัวย่อ หรือ Pin Yin การสอนจะเน้นทักษะการอ่าน การพูด โดยทำความเข้าใจในสิ่งที่จะเรียนรู้

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีน300 บาท ต่อชั่วโมง

การออกเสียงภาษาจีน คำศัพท์

ปราจีนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เอาใจใส่เด็กดีมากค่ะ

Linda · 23 ส.ค. 2022