จบการศึกษาปริญญาตรี มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต คณะวิเทศศาสตร์ สาขาจีนศึกษา
จบการศึกษาปริญญาโท มหาลัยฉงชิ่ง คณะภาษาต่างประเทศ สาขาการสอนภาษาจีนเพื่อขาวต่างชาติ
ประสบการณ์การสอน สามารถสอนทั้งเด็กเล็ก และผู้ใหญ่
เรียนเป็นกลุ่ม และตัวต่อตัว ได้ค่ะ
สถานทีสอน ในอำเภอเมือง สงขลา ค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018