ติวเพื่อเตรียมตัวสอบ
O-NET, GAT, CU-TEP, TU-GET
IELTS, TOEIC
ปูพี้นฐานไวยากรณ์
เน้นวิเคราะห์โจทย์ ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย
Cloze Test, Grammar,
Reading Comprehension,
Error Identification
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
PromptMind School
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Unibersity of Melbourne / /Master of Education
ด้วยใจที่รักในการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวัยเด็ก ทำให้ครูเจี๊ยบตั้งปณิธานที่
จะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและสานฝันของตัวเองด้วยการเลือกสอบเข้า
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ครูเจี๊ยบ
ได้ใช้เวลาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนสอนพิเศษให้กับน้องๆที่สาธิตจุฬาฯ เพื่อสั่งสม
ประสบการณ์และได้พัฒนาเทคนิคการสอนเรื่อยมาตั้งแต่เรียนชั้นปีที่หนึ่ง
หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูเจี๊ยบได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโทที่ The University of Melbourne, ออสเตรเลีย ในหลักสูตร
Master of Education (TESOL) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเฉพาะ หลังจากเรียนจบ ครูเจี๊ยบ
ได้รับโอกาสเข้าเป็นอาจารย์พิเศษประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และ
อาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์
พิเศษสอนภาษาให้กับสถาบันติวตำรวจ ศาลายาด้วย
ด้วยประสบการณ์การสอนที่สั่งสมมาเป็นเวลา 15 ปี ประกอบกับประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้ครูเจี๊ยบ
ตัดสินใจก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Promptmind ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
เทคนิคและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน
ทั้งในเรื่องของหลักไวยากรณ์ และการนำไปใช้สื่อสารจริงในชีวิตประจำวัน
2001 - 2002
Teacher Assistant
Hawthorn-Melbourn
English Language Center
Australia
2003 - 2006
อาจารย์พิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
2006 - 2015
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
สถาบันภาษาอังกฤษ

คลองสาน จอมทอง ทุ่งครุ ธนบุรี บางคอแหลม บางรัก พระประแดง ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว