English House Tutor สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม นักศึกษา และวัยทำงาน ครอบคลุมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ติวเพื่อสอบแข่งขัน (Entrance, TOEFL, TOEIC)
การเรีนการสอนเน้นกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน เข้าใจง่าย และสามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
การติวเพื่อสอบแข่งขันใช้เทคนิคเพื่อทำให้เข้าใจง่าย วิเคราะห์ข้อสอบตรงจุด
สอนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหรือเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ผู้สอนมีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ เขียนตำราภาษาอังกฤษ และทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า 10 ปี
รับแปลเอกสารทุกประเภท (ไทย-อักฤษ-ไทย)
สอนโดยอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติ
อาจารย์คนไทย
จบการศึกษา ปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีประสบการณ์สอนมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน เปิดสอนพิเศษมากว่า 10 ปี
อาจารย์คนไทยที่เคยใช้ชีวิตในอเมริการกว่า 10 ปี จบการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)
อาจารย์ชาวต่างชาติ มีใบประกาศนีบัตรครูสอนภาษาอังกฤษ (TESOL Certificate) มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 8 ปี
อาจารย์ชาวต่างชาติ ชาวเบลเยี่ยม สำเนียงอังกฤษ มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาอังกฤษกว่า 2 ปี

สอนออนไลน์ คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว