พี่ปาล์มนะคะ สอนเน้นสร้างให้น้อง เขียนได้ พูดพรีเซ้นงานได้ ไม่มีเติมคำ กาบาท เพราะไม่ได้ทำให้น้องเขียนได้นะ ฝึกเขียนจริง พูดจริง อย่างเป็นระบบ
สอนในห้องเรียนจริงๆ อยู่ติดBTS พญาไท
-อาจารย์มหาวิทยาลัย
-กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา การสอนภาษาอังกฤษ ม.ABAC
-จบ ปโท English Language Teaching,ABAC
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ม.ศิลปากร

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737