สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวนฤมล ทองเคร่ง การเรียนการสอนของดิฉัน ฉันอยากเห็นคนไทยได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพราะทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นมาก การสอนของฉัน ฉันสอนเด็กนักเรียนให้ได้รู้ทักษะการอ่าน การเขียน และการพูด ให้ได้ความรู้ในภาษาอังกฤษ

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว