สวัสดีค่ะ
รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ฟัง พูด อ่าน เขียน
โดยเฉพาะ grammar และ writing สอนให้เข้าใจประโยคและแต่งประโยคได้ สอนตั้งแต่พื้นฐาน

รับสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ micro, macro; การเงิน; การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ปริญญาตรี และโท

สอนโดย นศ ปริญญาเอก จบ ป.ตรีเกียรตินิยม ป.โทและเอก(กำลังศึกษา) inter program สนใจติดต่อผ่าน line หรือ e-mail เท่านั้นนะคะ


ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018