รับสอน ภาษาอังกฤษ นักเรียนไทย และ ภาษาไทย นักเรียนต่างชาติ
นักเรียนชั้นประถม 1 - 4

สถานที่ สุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย

มีประสบการณ์ทำงานโรงเรียนนานาชาติ

ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา อังกฤษ ฝรั่งเศส
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โท ภาษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ EP กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรียนตัวต่อตัว 350 บาทต่อ ชม.ครึ่ง/ครั้ง
เรียนกลุ่ม ไม่เกินสองคนคน 300 บาทต่อคน /ครั้ง
ผู้ใหญ่ครั้งละ 400บาท ชม.ครึ่ง
เสาร์ - อาทิตย์ บทเรียนตามผู้เรียน เวลากำหนดได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018