welcome to our PLAYROOM ♩♬
ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ PIANO PLAYROOM ค่ะ♡♡♡
- สอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนกว่า 5 ปี ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีชั้นนำ
- ผ่านการเรียนและสอบจากทั้ง YAMAHA และ KPN รวมถึงการสอบจาก Trinity College London
- ผ่านการแข่งขัน KPN Music Competition และ Thammasat University Music Contest
- สามารถส่งสอบได้ทั้ง Trinity และ ABRSM ประวัติที่เคยส่งน้องสอบ Trinity สูงสุดคือ Grade 7

:-)
- สอนน้องน้องตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป(น้องน้องที่ไม่เคยเรียนเปียโนก็สามารถเรียนได้ค่ะ♡)
- รูปแบบและสื่อในการสอนปรับตามความเหมาะสมของน้องน้อง รวมถึงความต้องการของน้องน้อง และความตั้งใจของผู้ปกครอง
- หากน้องน้องอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถสอนผ่านทางออนไลน์ หรือยินดีไปสอนที่บ้าน(หากน้องและผู้ปกครองต้องการเรียนที่บ้าน)

สอนออนไลน์ มีนบุรี ร่มเกล้า สะพานสูง สุวินทวงศ์ เสรีไทย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว