นางสาว ไตรตรา เจริญผล
-อายุ22ปี
-จบการศึกษาจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เกรดเฉลี่ย 2.62
-คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คณะกรรมการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
-ความถนัด วิชาภาษาไทย

สอนออนไลน์ รังสิต ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว