สวัสดีครับ ผมชื่อ ครูเบลล์ ปัจจุบันครู คศ.1
จบการศึกษา(1)ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
(2) ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (กศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
👉ความสามารถทางวิชาการ
● English Structure and Usage
●Tactical English Reading Comprehension
●English and American Literature

👉ประสบการณ์สอน
●ครูประจำการ 4ปี
●ครูพิเศษ รร. สอนภาษา ดร. อิงลิชมหาสารคาม 7 ปี
●อาจารย์พิเศษ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย ภาคอีสาน
●วิทยากร คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

👉การสอน (เหมาะทั้งเรียนเพื่อเพิ่มเกรด และการเตรียมสอบ)
1.ปูพื้นฐานในหัวข้อที่จำเป็นในการเรียนแต่ละคอร์ส (ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน/กลุ่ม)
2.เทคนิคการใช้ Structure/Grammar แบบง่ายๆ แต่เข้าใจที่ไปที่มา เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ
3. เพิ่มเติมการแตกศัพท์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ให้ทุกคอร์ส
4. (สำหรับคอร์สเกี่ยวกับ Reading) เรียนตั้งแต่การวิเคราะห์ Paragraph ส่วนประกอบต่างๆในอนุเฉท ส่วนประกอบสำคัญในประโยคหลัก Topic Sentence ไปจนถึงการวิเคราะห์Passage ซึ่งการสอนเน้นความเข้าใจรูปแบบ กลยุทธ์ วิธีการนำไปใช้

👉รูปแบบการสอน
1. สอนเดี่ยว หรือ สอนกลุ่ม แบบกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน เหมาะสำหรับนักเรียนม.1 ถึง ม.6 หรือสูงกว่ามัธยม
2. สอนตรงเวลา สอนตรงจุดที่ออกข้อสอบบ่อย สอนกานเดาศัพท์ และการตัดตัวเลือก
3. นักเรียนกำหนดหรือแพลนการเรียนของตัวเองได้ หรือจะเลือกจากคอร์สที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้
4. จำนวนชั่วโมงที่สอน แบบทั่วไป 30ชั่วโมง วันละ 2ชั่วโมง แบบเร่งรัด 23ชั่วโมง วันละ 3ชั่วโมง
5. ราคากันเอง คิดชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง ตามเบอร์ที่กำหนด
6. เวลาที่เรียน สามารถกำหนด และติดต่อครูที่สอน เพื่อให้เวลาตรงกันและสัดวกที่สุดของสองฝ่าย
7.ครูไม่สะดวกสอนชดเชยในบางกรณี ถ้าจำเป็นต้องขาดเรียนหรือเลื่อนเวลาเรียน ให้ติดต่อครูทางโทรศัพท์ ก่อนเวลาเรียน 3ชั่วโมง
8.ครูใจดีครับ ครูไม่ชอบซีเรียสและเรื่องดราม่า
9.รับสอนเฉพาะเขตเมืองขอนแก่น ไม่รับสอนตัวต่อตัวที่บ้าน มีสถานที่ให้คือ ศูนย์อาหาร มข. หรือ KKU Complex นะครับ

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว