สวัสดีค่ะ ชื่อแพรวนะคะ กำลังศึกษาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
-เป็นติวเตอร์สอนน้องป.2หลักสูตร2ภาษา ในวิชาภาษาอังกฤษ(สนทนาและแกรมม่า)
-เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษตั้งแต่ม.ต้น-ม.ปลายคือ 4.00
-ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชั้นม.3
-เป็น1ในนักเรียนที่ถูกคัดเลือกเพื่อไปเตรียมตัวเป็นตัวแทนแข่งเพชรยอดมงกุฎในระดับชั้นม.5
-Gatภาษาอังกฤษรอบแรก117.5 / รอบสอง 127.5 จากคะแนนเต็ม150
-มีแนวการสอนที่เน้นอธิบายให้เห็นภาพและเน้นให้ประยุกต์ใช้เป็น มักมีชีทเสริมที่รวบรวมเองจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและหนังสือต่างๆมาสอนเสริมให้กับผู้สอนด้วย
-สำหรับแพรว การเป็นติวเตอร์ที่ดีคือใส่ใจผู้เรียนและเน้นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก
ขอบคุณค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018