- จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
- มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
- สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย
- ราคาค่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด สามารถต้อรองกันได้
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Assumption / MBA

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว