เน้นหลักแกรมม่า โดยการปูพื้นฐานให้เน้น และนำไปใช้งานได้จริงโดยการฝึกเขียน ฝึกสนทนา
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ธรรมศาสตร์/ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ศึกษาอยู่ชั้น: จบการศึกษา 2558
1. ตัวแทนจัดกิจกรรม English camp ให้นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ร่วมจัดกิจกรรม พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โดยนามของโครงการ Youth Southeast Asian Leader Initiative สถาฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
3. ติวเสริมเกรด ป.5 และ ม.4
4. ติวสอบเข้า ม.1
5. ปูพื้นฐานภาษาอังฤษ ม.3
6. หลัก Phonics และ แกรมม่า ป.3 และ ป.5

สอนออนไลน์ ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว