สวัสดีครับ ผม ชานโฮ ปาร์ค จากเกาหลี

ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และสอนภาษาเกาหลีที่นี่ด้วย

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช้ร่วมกันและสามารถสอนสำหรับตัวอักษรและพจนานุกรม ไวยากรณ์ การทดสอบภาษาเกาหลี TOPIK ได้ด้วย

หากคุณอยู่ในกรุงเทพฯ เราสามารถเรียนแบบออฟไลน์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบทีเอส MRT ที่ใกล้ที่สุด และยังสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วย
และสามารถศึกษาเพื่อนได้ (สูงสุด 4 คน)

คลาสออนไลน์
300/1 ชั่วโมง (1 ครั้ง 2 ชั่วโมง)
5500/20 ชม.
คลาสออฟไลน์
400/1 ชั่วโมง (1 ครั้ง 2 ชั่วโมง)
7500/20 ชม.
มีการทดสอบฟรีก่อนเริ่ม
PDF มีให้

Hello i’m Chanho park from korea

Now i’m live in bangkok and teaching korean language in here too

English and Thai are used together and can teaching for alphabet and diction, grammar, Korean test TOPIK is available too

If you are in Bangkok, we can study offline near the nearest BTS MRT station and can also do it online too
And can study your friend (maximum 4person)

Online class
300/1hr (1time 2hr)
5500/20hr
Offline class
400/1hr (1time 2hr)
7500/20hr
All course have a Free Pdf File

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Online Class (Only for Private)600 บาท

เริ่มต้น (เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี, เริ่มคำและไวยากรณ์)
นักเรียนโรงเรียน (สำหรับห้องเรียน)
นักศึกษามหาวิทยาลัย (สำหรับชั้นเรียนหลักภาษาเกาหลีของคุณ)
ผู้เริ่มต้น. เริ่มต้น (เรียนอักษรเกาหลี เริ่มคำและไวยากรณ์) นักเรียนโรงเรียน (สำหรับชั้นเรียน)
นักศึกษามหาวิทยาลัย (สำหรับชั้นเรียนหลักภาษาเกาหลีของคุณ)
ผู้เริ่มต้น (เรียนภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ การสนทนา) ระดับกลาง ขั้นสูง (เรียนรู้โลกชั้นกลางและชั้นสูง ไวยากรณ์และอื่น ๆ
TOPIK1,2 (เตรียมใบอนุญาตทักษะภาษาเกาหลี "TOPIK")
การสนทนา (เฉพาะสำหรับการพูดภาษาเกาหลี)
สำหรับธุรกิจ (สำหรับการสัมภาษณ์ ธุรกิจ ทำงานกับบริษัทเกาหลีและอื่น ๆ)
สำหรับการประกวด (K-pop, K-drama K-movie, เดินทางไปเกาหลีและอื่นๆ) อะไรก็ตามที่คุณต้องการ (โปรดบอกฉันว่าฉันสามารถทำให้หลักสูตรที่คุณต้องการได้)
ราคารวม PDF (เราใช้ SNU Book Google Meet Program)
1 ครั้ง / 2 ชั่วโมง / 600 บาท (1 ชั่วโมง / 300 บาท) 20 ชั่วโมง / 5500 บาท

Starter (Learn Korean Alphabet, Start word & Grammar)
School Student ( For School class)
University Student ( For Your Korean Major Class)
Beginner. (Learn Korean Word, Grammar, conversation)
Intermediate, Advanced (Learn Middle& High Class World, Grammar and More)
TOPIK1,2 ( Prepare to Korean Skill License “TOPIK”)
Conversation (Only for Speaking Korean)
For Business( For Interview, Business, Work With Korean Company and more)
For Contests( K-pop, K-drama K-movie, Travel to Korea and more)
Whatever you want ( Please tell me i can make course for you want)
The Price includes the PDF (We using SNU Book Google Meet Program)
1 time /2 hr / 600 Baht (1 hr / 300 Baht)
20hr / 5500Baht

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 600 บาท

Offline Class (Only for Private)800 บาท

ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อที่ฉันสามารถไปใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (จากบางหว้าไปเอกมัย (Bts) และลาดพร้าว (Mrt)
เริ่มต้น (เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี, เริ่มคำและไวยากรณ์)
นักเรียนโรงเรียน (สำหรับห้องเรียน)
นักศึกษามหาวิทยาลัย (สำหรับชั้นเรียนหลักภาษาเกาหลีของคุณ)
ผู้เริ่มต้น (เรียนภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ การสนทนา)
ระดับกลาง ขั้นสูง (เรียนรู้โลกชั้นกลางและชั้นสูง ไวยากรณ์และอื่น ๆ
TOPIK1,2 (เตรียมใบอนุญาตทักษะภาษาเกาหลี "TOPIK")
การสนทนา (เฉพาะสำหรับการพูดภาษาเกาหลี)
สำหรับธุรกิจ (สำหรับการสัมภาษณ์ ธุรกิจ ทำงานกับบริษัทเกาหลีและอื่น ๆ)
สำหรับการประกวด (K-pop, K-drama K-movie, Travel to Korea และอื่น ๆ)
อะไรก็ตามที่คุณต้องการ (กรุณาบอกฉันว่าฉันสามารถทำให้หลักสูตรสำหรับคุณต้องการ)
ฟรี file pdf.
1 ครั้ง / 2 ชั่วโมง / 800 บาท (1 ชั่วโมง / 400 บาท)
20 ชั่วโมง / 7500 บาท

I live in bangkok so i can go Near to Mrt or Bts station (From Bang wa to Ekkamai(Bts) and Lat Phrao(Mrt)
Starter (Learn Korean Alphabet, Start word & Grammar)
School Student ( For School class)
University Student ( For Your Korean Major Class)
Beginner. (Learn Korean Word, Grammar, conversation)
Intermediate, Advanced (Learn Middle& High Class World, Grammar and More)
TOPIK1,2 ( Prepare to Korean Skill License “TOPIK”)
Conversation (Only for Speaking Korean)
For Business( For Interview, Business, Work With Korean Company and more)
For Contests( K-pop, K-drama K-movie, Travel to Korea and more)
Whatever you want ( Please tell me i can make course for you want)
The Price inclued pdf file
1 time /2 hr / 800 Baht (1 hr / 400 Baht)
20hr / 7500 Baht

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 800 บาท

สอนออนไลน์ bangkok Iconsiam ปทุมวัน ปางหว้า พร้อมพง สามย่าน อโศก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว