รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์
- ประกาศนียบัตรผู้สอนกอล์ฟ CGA
- สมาชิกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Class A Life Time
- ประกาศนียบัตร Custom Fitting
- ประกาศนียบัตรผู้สอนกอล์ฟระดับชาติและนานาชาติ (SAT)
- ประกาศนียบัตรอบรมผู้ฝึกสอน (Coaching) จากสมาคมกอล์ฟอาชีพ แห่งประเทศไทย
- INTERNATIONAL CERTIFILE OF SPORT COACHING, UNITED STATE SPORT ACADEMY

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว