สวัสดีค่ะ หนูชื่อเบญจภา จำจงดำรงกิจ ชื่อเล่นชื่อ บิ้ว

ประสบการณ์ในมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ยื่น portfolio ติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย และรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ปัจจุบัน
• นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
• สามารถสอนออนไลน์ / ออนไซต์ (สถานที่คุยได้ค่ะ)
• สามารถสอนน้อง ๆ ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
• สามารถสอน ตอนเย็นในวัน จ.-ศ. และวันเสาร์ทั้งวัน
• ราคาคิดเป็นชั่วโมง คุณพ่อ/คุณแม่ สามารถเสนอมาได้เลยค่ะ

สอนออนไลน์ ปทุมวัน ออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว