รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ป.5-ม.4
เน้นเพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอนการบ้าน เตรียมสอบ
รับสอนทั้ง online และ onsite (MRT ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรม พระรามเก้า เพชรบุรี)
ค่าเรียนเริ่มต้น 200 บาท

ประวัติติวเตอร์
- ชื่อเล่น : แจ๊ส
- เพศ : หญิง
- การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มศว
- ประสบการณ์ : ฝึกสอนในโรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5-6 และ ม.4-6

ดินแดง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว