รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกสถานที่ ออนไลน์และออฟไลน์ สอนตั้งแต่ชั้นประถม จนถึง มหาวิทยาลัย สอนเขียนอีเมลธุรกิจ business english เพื่อใช้สื่อสารในการทำงาน สอบtoeic เพื่อใช้สมัครเข้าทำงาน รับสอนพื้นฐานจนถึงเลเวลใช้สอบ การันตีผลงาน100%
ประสบการณ์ครู โรงเรียนอินเตอร์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์ บริษัทเอกชนชั้นนำ

บางรัก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว