พี่บีสอนคอมพิวเตอร์
รับสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, Excel, Power Point

มีประสบการณ์ด้านการสอน
- อดีตเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ปัจจุบัน ทำงานประจำโรงแรม ดูแลฝ่ายไอที คอมพิวเตอร์ รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานในโรงแรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนำไปใช้งานได้จริงๆ

กระบี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว